Fallen leaves · Khác

KỈ NIỆM.

Hôm nay, ngày 3 tháng 12 năm 2017, 10:40PM. Trang facebook của tôi nhận được lượt thích đầu tiên. Đó là từ một người bạn cùng lớp của tôi, không rõ cô ấy có thiện ý gì hay không. Nhưng, Cảm ơn cậu rất nhiều. Cảm ơn cậu đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi,… Continue reading KỈ NIỆM.

Advertisements
On going

CHƯƠNG 1 :… VẪN KHÔNG HỀ HAY BIẾT

Đã sống ở thành phố X là không ai lại không biết đến trường Cao trung Vệ Nữ – ngôi trường tư nhân lớn nhất toàn thành phố. Khỏi phải nói nhiều, ngay từ tên trường đã chứng minh nơi đây chỉ nhận nữ sinh. Vốn mang tiếng là trường dành cho mọi nữ sinh… Continue reading CHƯƠNG 1 :… VẪN KHÔNG HỀ HAY BIẾT