Fallen leaves · Khác

KỈ NIỆM.

Hôm nay, ngày 3 tháng 12 năm 2017, 10:40PM. Trang facebook của tôi nhận được lượt thích đầu tiên. Đó là từ một người bạn cùng lớp của tôi, không rõ cô ấy có thiện ý gì hay không. Nhưng, Cảm ơn cậu rất nhiều. Cảm ơn cậu đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi,… Continue reading KỈ NIỆM.

Advertisements
Khác

The fallen leaf #2.

They completed each other. They were each other's half. Two pieces of puzzles that would not match with other pieces. Their love was something special. Something they were going to fight the world for if needed. Source : Camboys - haukeakelii.