Khác

The fallen leaf #2.

They completed each other. They were each other's half. Two pieces of puzzles that would not match with other pieces. Their love was something special. Something they were going to fight the world for if needed. Source : Camboys - haukeakelii.

Advertisements
On going

CHƯƠNG 1 :… VẪN KHÔNG HỀ HAY BIẾT

Đã sống ở thành phố X là không ai lại không biết đến trường Cao trung Vệ Nữ – ngôi trường tư nhân lớn nhất toàn thành phố. Khỏi phải nói nhiều, ngay từ tên trường đã chứng minh nơi đây chỉ nhận nữ sinh. Vốn mang tiếng là trường dành cho mọi nữ sinh… Continue reading CHƯƠNG 1 :… VẪN KHÔNG HỀ HAY BIẾT