Fallen leaves · Khác

KỈ NIỆM.

Hôm nay, ngày 3 tháng 12 năm 2017, 10:40PM. Trang facebook của tôi nhận được lượt thích đầu tiên. Đó là từ một người bạn cùng lớp của tôi, không rõ cô ấy có thiện ý gì hay không. Nhưng, Cảm ơn cậu rất nhiều. Cảm ơn cậu đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi,… Continue reading KỈ NIỆM.

Advertisements