On going

HOA THƯỢC DƯỢC THIÊN TÌNH SỬ

“Khổng Tước và Phượng Hoàng Thược Dược và Mẫu Đơn   Cả hai đều diễm lệ đến vậy, người như ngươi có chắc là chọn được đúng hay không ?”

Advertisements
On going

CHƯƠNG 1 :… VẪN KHÔNG HỀ HAY BIẾT

Đã sống ở thành phố X là không ai lại không biết đến trường Cao trung Vệ Nữ – ngôi trường tư nhân lớn nhất toàn thành phố. Khỏi phải nói nhiều, ngay từ tên trường đã chứng minh nơi đây chỉ nhận nữ sinh. Vốn mang tiếng là trường dành cho mọi nữ sinh… Continue reading CHƯƠNG 1 :… VẪN KHÔNG HỀ HAY BIẾT