Fallen leaves

Một cách nói mĩ miều khác cho “Show nói chuyện nhảm ruồi không hồi kết”.

The fallen leaf #1.

The fallen leaf #2.

Advertisements