~Lullaby~

I LOVE YOU GUYS , I LOVE EXO

I love them all
FOR WHATEVER WILL HAPPEN IN THE FUTURE , PLEASE BELIEVE IN ME , I WILL STAY HERE , I’M STILL LOVING YOU , TILL MY LAST BREATH . I PROMISE .

11:43:44. 22/11/2013 : EXO đoạt giải Daesang

“…..một cậu nhóc đa cảm khoác lên mình cái vẻ lạnh lùng và cứng cỏi cốt để chứng tỏ là nó đã trưởng thành, đã tự chăm sóc được cho bản thân…..”

Advertisements