On going

The Ultimate challenges for those Match – makers

Season 1 : “Chúng ta chia tay rồi” Kim Junmyun đã từng nói : “Đừng bao giờ cố gắn kết lại một cặp đôi đã chia tay trong “chiến tranh”, nếu không đó sẽ là một thảm kịch.” Ngày xưa Zhang Yixing không nghe, còn bây giờ thì đỡ rồi. Do Kyungsoo + Kim Jongin… Continue reading The Ultimate challenges for those Match – makers