On going

VĂN ÁN

Biện Bạch Hiền cả đời chưa nếm trải yêu đương, tình đầu này, cũng là không nên trao cho nam nhân đi ?! Phác Xán Liệt trải qua cả ngàn cuộc tình, yêu thương thật lòng có, mà chỉ vì thể xác cũng có. Hắn là cái loại hám gái chứ chẳng phải cái hạng… Continue reading VĂN ÁN

Advertisements